MSN大頭-收心操                             MSN大頭-鬥志
     
放了那麼長的假,不知道大家的心收回來了沒呢?
小時後老師都要我們做一下收心操...不過好像都沒用,剛放完假就是會懶懶的....<囧
另外..............「鬥志」的大頭....我又做了隱藏版................  ↓    ↓    ↓畫上一張的時候.............不知道為什麼就是想到超級賽亞人耶.............
所以就改成超級賽亞人的頭了..........哈哈哈...............
大家別理我~~哈哈~~~


另外,本來春節時候就要改版面了...
結果....居然到現在都還沒改....(到現在版面還是聖誕圖.....<囧>  媽呀....)
果然要有點鬥志才能完成了!!  Fight !!
arrow
arrow
    全站熱搜

    SANA(殺哪~) 發表在 痞客邦 留言(61) 人氣()