YAYOI:更新MSN大頭_聖誕快樂3款 ( NO.37 ) 與桌布1款,網誌滑鼠游標。
另外網誌音樂的播放,改為不自動播放

 

桌布有三種尺寸供大家下載。

800 X 600 下載

1024 X 768 下載

1280 X 1024 下載

----------------------------------------------------------------------------------------------------
另外,SANA 豋上12月20日爽報,感謝網友 skyseafish 的通知。

爽報2006年12月20日

Blog秀 SANA的網誌

全站熱搜

SANA(殺哪~) 發表在 痞客邦 留言(46) 人氣()